Apunts de llengua

Netejar

Palla a l’ull

Potser crida l’atenció sentir que algú té paia a l’ui, però de fet hi ha mots populars com palla, ull, agulla i vell que, en alguns parlars, sovint es pronuncien com si la ll fos una i, és a dir, fan la semivocal [j] en lloc de la lateral palatal, que es representa amb el símbol fonètic [ʎ]....

L’aspiració del hàmster

Abans de la codificació lingüística de Pompeu Fabra, havia proliferat l’ús de les hacs en contextos ben diversos. S’usava per assenyalar que fonèticament hi havia un hiat, com a trahidor (actualment traïdor) o vehí (veí); per recordar una consonant que s’escrivia en època medieval, com a rahó...

De Marràqueix a Sant Petersburg

La ciutat de Marràqueix, situada al peu de l’Atles, ha donat nom a tot el país, el Marroc. El nom d’aquesta ciutat ha patit moltes transformacions des de l’original amazic, passant per l’àrab i el francès, fins a consolidar-se en català amb la forma Marràqueix, amb accent gràfic a la segona a,...