La Secció

Missió

La Secció Filològica acompleix la funció d’acadèmia de la llengua catalana que l’Institut té encomanada. Aquesta funció comporta l’estudi científic de la llengua, l’establiment de la normativa lingüística i el seguiment del procés d’aplicació d’aquesta normativa en l’àmbit que li és propi: les terres de llengua i cultura catalanes.

Per a dur a terme les seves tasques, la Secció Filològica s’estructura internament en:

Comissions

Comissions que corresponen a les funcions d’acadèmia de la llengua assignades a la Secció Filològica:

Comissió de Lexicografia

Comissió d’Onomàstica

Comissió de Gramàtica

Comissió dEstandardització

Altres comissions

Comissió d’Infraestructura i Corpus Lingüístics

Comissió de les Acadèmies Obertes

Comissió de Transcripció i Transliteració

Àrea de Visibilitat (ArVis)

Comissió de Publicacions 

Oficines

De la Secció Filològica depenen:

Oficines Lexicogràfiques

Oficina d’Onomàstica

Oficina de Gramàtica

Oficina d’Estandardització

Grups de treball

Grup de treball EstatusCat

Grup de treball d’Ortoèpia

Grup de treball de Llengua i Creació

Consell de Govern

Nicolau Dols i Salas

Nicolau Dols i Salas

President

Mila Segarra i Neira

Mila Segarra i Neira

Vicepresidenta

Maria Josep Cuenca Ordinyana

Maria Josep Cuenca Ordinyana

Tresorera

Mercè Lorente i Casafont

Mercè Lorente i Casafont

Secretària

Membres