Secció
Filològica

Institut d’Estudis Catalans

Membres

Consulteu el DIEC

Recursos lingüístics

Vídeos institucionals

Biblioteca de referents

Apunts de llengua

«Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança.»
Pompeu Fabra

Últimes notícies

Agenda

Apunts de llengua
Palla a l’ull

Palla a l’ull

Potser crida l’atenció sentir que algú té paia a l’ui, però de fet hi ha mots populars com palla, ull, agulla i vell...

read more

La Secció Filològica

La Secció Filològica acompleix la funció d’acadèmia de la llengua catalana que l’Institut té encomanada. Aquesta funció comporta l’estudi científic de la llengua, l’establiment de la normativa lingüística i el seguiment del procés d’aplicació d’aquesta normativa en l’àmbit que li és propi: les terres de llengua i cultura catalanes.

Per a dur a terme les seves tasques, la Secció Filològica s’estructura internament en les comissions següents:

  • Comissions que corresponen a les funcions d’acadèmia de la llengua assignades a la Secció Filològica: Comissió de Lexicografia, Comissió de Gramàtica, Comissió d’Estandardització i Comissió d’Onomàstica.
  • Altres comissions: Comissió de Transcripció i Transliteració, Comissió d’Infraestructura i Corpus Lingüístics, Comissió de les Acadèmies Obertes, Comissió de Publicacions i Àrea de Visibilitat.

Així mateix, de la Secció Filològica depenen les Oficines Lexicogràfiques, l’Oficina d’Onomàstica, l’Oficina de Gramàtica i l’Oficina d’Estandardització.

 

Novetats editorials

Terminàlia, núm. 29 (juny de 2024)

Dasca, Maria; Camps Arbós, Josep (ed.). Francesc Serés: la pell de la realitat. Barcelona: IEC, 2024

Estudis Romànics, volum XLVI, 2024

Sunyer, Magí; Pradilla, Miquel Àngel (coord.). Joaquim Mallafrè, traductor i lingüista. Barcelona, Tarragona: IEC, URV, 2023

Muntanya i Martí, Maria Teresa; Sanmatí i Roset, Montserrat. La Riera de Gaià (Ardenya, Montoliu i  Virgili). La seva terra, la seva gent. Barcelona: IEC, 2023

Arxius digitals