Navegueu per la biblioteca amb el cursor per trobar el nom de les nostres obres.

Dictamen de creació de la Secció Filològica

Dictamen acord SF (1911)

Recursos lingüístics en línia

Diccionari de la llengua catalana (DIEC)

Diccionari essencial de la llengua catalana (DEIEC)

Gramàtica de la llengua catalana (GIEC)

Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC)

Ortografia catalana (OIEC)

Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya

Nomenclàtor mundial

Atles lingüístic del domini català (ALDC)

Petit atles lingüístic del domini català (PALDC)

Diccionari descriptiu de la llengua catalana (DDLC)

Diccionaris s. XIX-XX (13 diccionaris)

Diccionari català-valencià-balear (DCVB) d’Alcover i Moll

Onomasticon Cataloniae de J. Coromines

Obres Completes de Pompeu Fabra

Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de J. Coromines

Proposta per a un estàndard oral. Lèxic (PEOL)

Publicacions en línia (revistes)

Estudis Romànics

Ítaca (SCEC)

Llengua & Literatura (SCLL)

Terminàlia (SCATERM)

Treballs de Sociolingüística Catalana (SOCS)

Publicacions (Portal de publicacions)

Diccionari ortogràfic (1918)

Gramàtica catalana de P. Fabra (1933)

Memòries de la SF

Jornades de la SF

Biblioteca Filològica

Biblioteca de Dialectologia i Sociolingüística

Repertoris de la SF

Els Peus d’Ícar (SCEC)

Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura

Memòries de la Societat Catalana de Terminologia