Lluís B. Polanco i Roig

Data d’ingrés

27/11/1989

Especialitat

Sociolingüística i lingüística

Procedència territorial

Qui és el vostre referent?