Josep Quer i Villanueva

Data d’ingrés

15/10/2021

Especialitat

Llengua de signes catalana

Procedència territorial

Qui és el vostre referent?