Josep Gifreu i Pinsach

Data d’ingrés

22/11/1993

Especialitat

Sociolingüística i polítiques de comunicació

Procedència territorial

Qui és el vostre referent?