Josep M. Nadal i Farreras

Data d’ingrés

23/02/2009

Especialitat

Història de la llengua

Procedència territorial

Qui és el vostre referent?