Francesc Feliu i Torrent

Data d’ingrés

15/11/2023

Especialitat

Història de la llengua

Procedència territorial

Qui és el vostre referent?