Antoni Ferrando i Francès

Data d’ingrés

22/03/1985

Especialitat

Història de la llengua

Procedència territorial

Qui és el vostre referent?